Szkolenia bhp dla pracowników

Zasady bhp stanowią bazę dla bezpiecznej i właściwej pracy każdego pracownika. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zaznajomić pracownika z zagrożeniami, którym mogą pojawić się w trakcie pracy, a także sposobami, które pozwolą na ich efektywne uniknięcie. W zgodzie z przepisami kodeksu pracy tylko pracownik, który odbędzie szkolenie bhp może być dopuszczony do pracy, ponieważ wtedy posiada niezbędną wiedzę, aby jego praca mogła odbywać się w sposób dla niego i dla innych pracowników bezpieczny.

Szkolenia z zakresu bhp odbywają się na koszt pracodawcy. O ile zatem potrzebujemy kompleksowych usług z tego zakresu, obsługa bhp stalowa wola organizuje szkolenia w sposób rozbudowany.
Szkolenia bhp – ważne informacje
Należy zaznaczyć, że przed dopuszczeniem nowego pracownika do stanowiska pracy musi odbyć się szkolenie wstępne bhp. Wyłącznie należycie przeszkolony pracownik może przystąpić do pracy, tak aby nie stanowić zagrożenie dla samego siebie a także innych. Szkolenia bhp mogą być organizowane w różnej formie, są to w głównej mierze kursy oraz seminaria. Warto też dodać, że poza szkolenia wstępnego konieczne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego. Ten rodzaj szkolenia musi zostać zorganizowany przez pracodawcę do 12 miesięcy od terminu zakończenia szkolenia wstępnego. Pracownik po odbyciu kursu bhp musi podpisać oświadczenie, że został zapoznany z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. O ile więc poszukujemy firmy świadczącej usługi z zakresu kursów tego typu, szkolenia bhp stalowa wola oferuje pełen zakres usług szkoleniowych.

Źródło informacji: obsługa bhp stalowa wola.