Studia wyższe

Jak co roku w miesiącu maju uczniowie najwyższych klas liceów ogólnokształcących i techników przystępowali do egzaminów maturalnych. Większość z nich, w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminów planuje przez najbliższe lata kontynuować naukę w kierunku najbardziej je interesującym na studiach wyższych. Wielu z nich zdecyduje się na uczelnie humanistyczne, po których liczą na zdobycie dobrze płatnej pracy.

Inni wybierają uczelnie techniczne, na których czeka ich kilka lat ciężkiej edukacji głównie w obszarach związanych z kategoriami bardziej ścisłymi jak matematyka i fizyka. Spośród dostępnych na politechnikach kierunków studiów do najbardziej popularnych należą między innymi budownictwo lądowe i wodne, automatyka i robotyka czy tez coraz bardziej popularne w ostatnim okresie czasu kontrolowanie jakością (dodatkowe informacje: 8D). Właściwie każdy ze świeżo przyjętych na uczelnię żaków ma nadzieję, iż po jej ukończeniu znajdzie zatrudnienie w renomowanej firmie pobierając ponadto ponadprzeciętną pensję, która w doskonały sposób pozwoli mu na zaspokajanie swoich potrzeb życiowych. Przyszły inżynier jakości, inżynier automatyk czy inżynier budownictwa w tym celu godzi się na ciężką pracę w trakcie studiów. W tym roku najwięcej chętnych na jedno miejsce przypadało na kierunek kontrolowanie jakością (zobacz również: PPAP). Jak widać, zatem coraz więcej młodych osób zaczyna w doskonały sposób uprzytamnić sobie, że w celu pragnienia osiągnięcia jakiegoś wyższego statusu już od wieku młodzieńczego musi rozpocząć się o to troszczyć. W przeciwnym przypadku ich stopa bytowa będzie pozostawiała sporo do życzenia

Polecana strona: zarządzanie jakością.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.