Prowadzenie systemu HACCP

Wszystkie podmioty gospodarcze, które mają jakikolwiek związek z produkcją czy szeroko rozumiana dystrybucją żywności, muszą mieć na uwadze i stosować się do wytycznych wielu przepisów i warunków. Jednym z nich na pewno jest system HACCP Reda. To system organizacji działań, których celem jest ochrona żywności przez potencjalnymi zagrożeniami, na każdym etapie jej produkcji, obróbki czy dystrybucji.

Za wdrożenie tego systemu w każdym momencie odpowiada kierownictwo zakładu czy firmy. Żeby system mógł właściwie funkcjonować, muszą zostać w niego wdrożeni i zapoznani z jego zasadami wszyscy pracownicy zakładu. To jest niezbędne. Właściwie każdy system HACCP opracowuje się osobiście dla każdego zakładu, bo w każdym z nich panują inne warunki. Jednym z elementów wrażania takiego systemu jest analiza sytuacji na terenie zakładu i uwarunkowanie ewentualnych zagrożeń, jakim może podlegać żywność. Celem funkcjonowanie takiego systemu jest poddanie kontroli produktu żywieniowego nie na etapie, kiedy jest on gotowy, niemniej jednak na poszczególnych etapach jego produkcji. To gwarantuje, że ostateczny produkt będzie spełniał wszystkie oczekiwania. W każdym zakładzie, gdzie ma się do czynienia z żywnością, system HACCP Wejherowo musi funkcjonować i nie ma znaczenia, czy jest to firma zajmująca się produkcją jogurtów, czy budka, gdzie sprzedaje się kebaby. Właściwie każdy taki punkt musi spełniać wymagania systemu HACCP, które opracowuje się specjalnie dla danego podmiotu. To decyduje o tym, że sprzedaż i produkcja żywności nie doprowadza do żadnych problemów związanych z nieprawidłowa jej jakością.

Zobacz także: HACCP.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.